ثبت رویداد جدید در رویدادانثبت و ایجاد رویداد در رویدادان

با فراگیر شدن ارتباطات آنلاین آموزشی و در نظر گرفتن مزایای آن برای هموطنان، پس از بررسی نیازها، کمبودها و موانع موجود در داخل کشور، توانستیم مجموعه کاملی از ابزارهای ارتباط آموزشی را برای شما فراهم کنیم و با شعار همراهی شما در مسیر هر رویداد در رسیدن به دنیایی بهتر ، قدم برداریم. رویدادان با هدف تسهیل فرایند نام نویسی و برگزاری رویدادهای علمی و آموزشی و تجمیع ارائه خدمات فناورانه و فیزیکی برای صاحبان رویداد و شرکت کنندگان در رویداد شروع به کار نمود و تا امروز توانسته به مدد الهی گام های خوبی در این راستا بردارد.


جهت ایجاد رویداد جدید، فرم زیر را با دقت مطالعه  و پر نمائید