دوره آموزشی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
همایش راهبرد های مدیریت ویژه صنعت سلامت و پزشکی

لیست برنامه ها

کارگاه آموزشی  ایزو    9001 (مدیریت کیفیت)
کارگاه آموزشی مقاله نویسی
کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی
کارگاه آموزشی HSEMS
کارگاه آموزشی روش تحقیق
کارگاه آموزشی نامه نگاری اداری
کارگاه آموزشی رزومه نویسی
کارگاه آموزشی تند خوانی
کارگاه آموزشی فروش حرفه ای