انتخاب بر اساس نیازهای شما

جستجوی رویداد

 • .
وبینار آموزشی خوشنویسی

مجموعه رو..

 • سخنران

  خانم مهندس آرام

 • تعداد

  54

 • محل برگزاری

  17و18آبان ماه ساعت15تا17:30

 • مشاهده
وبینار تبلیغات اثربخش

مجموعه رو..

 • سخنران

  دکتر علی منیری

 • تعداد

  400

 • محل برگزاری

  21 آبان 99 از ساعت15تا19:30

 • مشاهده
وبینار نکات و ترفندهای مدیریت لینکدین

موسسه روی..

 • سخنران

  دکتر حسین زینی وند

 • تعداد

  200

 • محل برگزاری

  15 آبان ماه از ساعت 17 تا 19

 • مشاهده
وبینار مهارت های فرزندپروری

وبینار مه..

 • سخنران

  دکتر مجید خالقی

 • تعداد

  300

 • محل برگزاری

  19 آبانماه ساعت16تا18

 • مشاهده
وبینار آموزشی خوشنویسی
وبینار تبلیغات اثربخش
وبینار نکات و ترفندهای مدیریت لینکدین
وبینار مهارت های فرزندپروری