انتخاب بر اساس نیازهای شما

جستجوی رویداد

 • .
دانلود وبینار راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی

وبینار را..

 • سخنران

  دکتر علی منیری

 • تعداد

  100

 • محل برگزاری

  29 خرداد 99

 • مشاهده

شرکت شهرک..

 • سخنران

  مهندس حقیقی

 • تعداد

  100

 • محل برگزاری

  24 تیر ماه 1399 ساعت 9 تا 12

 • مشاهده
ویدئو وبینار کاربردهای نوروساینس در توسعه مدیریت

وبینار کا..

 • سخنران

  دکتر پرویز زارع

 • تعداد

  100

 • محل برگزاری

  26 خرداد 99

 • مشاهده
دانلود وبینار راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
ویدئو وبینار کاربردهای نوروساینس در توسعه مدیریت