civilclass

دوره آموزشی ایتبس

  • حجم و تعداد فایل

    9 گیگابایت با فرمت MP4

قیمت محصول :‌
960,000تومان
دوره ایتبس  (ETABS): این دوره ویژه علاقه مندان به حوزه عمران و ساختمان می باشد.در صنعت ساختمان و ساخت وساز این نرم افزار کاربرد فراوانی دارد.با این ابزار (ETABS) میتوان پروژه های عمرانی را در حوزه سازه و ساختمان سازی اجرا کرد. این  ابزار یکی از مهمترین ابزارهای ساخت و ساز و طراحی عمران می باشد.شما میتوانید با شرکت در این دوره این  نرم افزار را آموزش دیده و در کسب و کار خود به کار برید.

نرم‌افزار ETABS یک نرم‌افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه‌های ساختمانی می‌باشد. قابلیت این نرم‌افزار جهت تحلیل و طراحی این نوع سازه‌ها جهت‌گیری شده‌اند. تمام المان‌های یک ساختمان برای برنامه شناخته شده هستند. پردازنده‌های طراحی برنامه بسیار کامل می‌باشد و تمام المان‌های ساختمان را می‌توان در این نرم‌افزار طراحی کرد.

        

مشاهده و دانلود دوره
1 -جلسه اول

 نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 /  دارای فایل ضمیمه


1 -بررسی نقشه معماری از نگاه یک مهندس سازه دانلود مشاهده آنلاین ویدیو
2 - فایل جلسه اول خرید محصول
2 -جلسه دوم

نام استاد: مهندس مجیدی/ تعداد جلسه: 6 /  دارای فایل ضمیمه

1 -آشنایی با نرم افزار ایتبس دانلود مشاهده آنلاین ویدیو
2 -فایل جلسه دوم خرید محصول
3 -جلسه سوم

نام استاد: مهندس مجیدی/ تعداد جلسه: 6 /  دارای فایل ضمیمه

1 -تنظیمات لازم برروی آکس بندی ستون ها خرید محصول
2 -تفاوت تراز معماری و سازه ای خرید محصول
3 -معرفی آکسبندی به نرم افزار ایتبس خرید محصول
4 -رسم تیرها و ستون ها داخل نرم افزار ایتبس (1) خرید محصول
5 -رسم تیرها و ستون ها داخل نرم افزار ایتبس (2) خرید محصول
6 -مدل سازی خرپشته در ایتبس و چالش های آن خرید محصول
7 -فایل جلسه سوم خرید محصول
4 -جلسه چهارم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 2 

1 -مدل کردن پلان معماری داخل نرم افزار ایتبس (1) خرید محصول
2 -مدل کردن پلان معماری داخل نرم افزار ایتبس (2) خرید محصول
5 -جلسه پنجم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 /  دارای فایل ضمیمه

1 -بررسی خطاهای ترسیمی خرید محصول
2 -فایل جلسه پنجم خرید محصول
6 -جلسه ششم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 3 /  دارای فایل ضمیمه

1 -بررسی ضوابط آیین نامه در خصوص مصالح (بتن ) خرید محصول
2 -بررسی ضوابط آیین نامه در خصوص مصالح (فولاد ) خرید محصول
3 -روش معرفی مصالح داخل نرم افزار خرید محصول
4 -فایل جلسه ششم خرید محصول
7 -جلسه هفتم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 3 /  دارای فایل ضمیمه

1 -بررسی ضوابط آیین نامه ای مقاطع ستون بتنی (1) خرید محصول
2 -بررسی ضوابط آیین نامه ای مقاطع ستون بتنی (2) خرید محصول
3 -روش معرفی مقاطع ستون بتنی داخل نرم افزار خرید محصول
4 -فایل جلسه هفتم خرید محصول
8 -جلسه هشتم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 

1 -روش معرفی مقاطع تیر بتنی به همراه ضوابط آیین نامه خرید محصول
9 -جلسه نهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 -بررسی ضوابط آیین نامه ای مقاطع ستون فولادی (1) خرید محصول
2 -بررسی ضوابط آیین نامه ای مقاطع ستون فولادی (2) خرید محصول
3 -بررسی ضوابط آیین نامه ای مقاطع ستون فولادی (3) خرید محصول
4 -بررسی ضوابط آیین نامهای مقاطع ستون فولادی (4) خرید محصول
5 -فایل جلسه نهم خرید محصول
10 -جلسه دهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1

1 -بررسی ضوابط آیین نامه مقاطع تیرفولادی خرید محصول
11 -جلسه یازدهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 

1 -معرفی مقاطع تیر و ستون فولادی داخل نرم افزار خرید محصول
12 -جلسه دوازدهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 3 /  دارای فایل ضمیمه

1 -معرفی مقاطع دوبل داخل نرم افزار (1) خرید محصول
2 -معرفی مقاطع دوبل داخل نرم افزار (2) خرید محصول
3 -معرفی مقاطع دوبل داخل نرم افزار (3) خرید محصول
4 -فایل جلسه دوازدهم خرید محصول
13 -جلسه سیزدهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 -معرفی مختصری از انواع سقف ها (1) خرید محصول
2 -معرفی مختصری از انواع سقف ها (2) خرید محصول
3 -روش معرفی سقف تیرچه داخل نرم افزار (1) خرید محصول
4 -روش معرفی سقف تیرچه داخل نرم افزار (2) خرید محصول
5 -فایل جلسه سیزدهم خرید محصول
14 -جلسه چهاردهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 3 /  دارای فایل ضمیمه

1 -تکمیل مدلسازی و تیر ریزی (1) خرید محصول
2 -تکمیل مدلسازی و تیرریزی (2) خرید محصول
3 -تکمیل مدلسازی و تیرریزی (3) خرید محصول
4 -فایل جلسه چهاردهم خرید محصول
15 -جلسه پانزدهم

نام استاد: مهندس مجیدی/ تعداد جلسه: 1 /  دارای فایل ضمیمه

1 -بار مرده بارسقف و کف سازی خرید محصول
2 -فایل جلسه پانزدهم خرید محصول
16 -جلسه شانزدهم

نام استاد: مهندس مجیدی/ تعداد جلسه: 2 /  دارای فایل ضمیمه

1 -بارمرده بار دیوارهای پیرامونی (1) خرید محصول
2 -بارمرده بار دیوارهای پیرامونی (2) خرید محصول
3 -فایل جلسه شانزدهم خرید محصول
17 -جلسه هفدهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 /  دارای فایل ضمیمه

1 -بار مرده بارتیغه بندی خرید محصول
2 -فایل جلسه هفدهم خرید محصول
18 -جلسه هجدهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 -ضوابط آیین نامه در خصوص بارهای زنده (1) خرید محصول
2 -ضوابط آیین نامه در خصوص کاهش بار زنده (2) خرید محصول
3 -خداحافظی اخر خرید محصول
4 -روش اعمال بار زنده و کاهش بار زنده در نرم افزار ایتبس خرید محصول
5 -فایل جلسه هجدهم خرید محصول
19 -جلسه نوزدهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 3 /  دارای فایل ضمیمه

1 -معرفی پله خرید محصول
2 -بارگذاری پله (1) خرید محصول
3 -بار گذاری پله (2) خرید محصول
4 -فایل جلسه نوزدهم خرید محصول
20 -جلسه بیستم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 2 /  دارای فایل ضمیمه

1 -بار اصلاح جرم ناشی از اختلاف ارتفاع خرید محصول
2 -بار اصلاح جرم ناشی از اختلاف ارتفاع در نرم افزار خرید محصول
3 -فایل جلسه بیستم خرید محصول
21 -جلسه بیست و یکم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 2 /  دارای فایل ضمیمه

1 -بررسی بار خرپشته در سازه (1) خرید محصول
2 -بررسی بار خرپشته در سازه (2) خرید محصول
3 -فایل جلسه بیست و یکم خرید محصول
22 -جلسه بیست و دوم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 /  دارای فایل ضمیمه

1 -بار آسانسور خرید محصول
2 -فایل جلسه بیست و دوم خرید محصول
23 -جلسه بیست و سوم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 /  دارای فایل ضمیمه

1 -بار برف خرید محصول
2 -فایل جلسه بیست و سوم خرید محصول
24 -جلسه بیست و چهارم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 

1 -فلسفه بار فرضی در سازه های فولادی خرید محصول
25 -جلسه بیست و پنجم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -معرفی فلسفه بار زلزله خرید محصول
26 -جلسه بیست و ششم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -معرفی انواع سیستم های باربری خرید محصول
27 -جلسه بیست و هفتم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -روش اعمال استاتیکی بار زلزله خرید محصول
28 -جلسه بیست و هشتم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -روش اعمال دینامیکی بار زلزله خرید محصول
29 -جلسه بیست و نهم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -محاسبه اثر پی دلتا خرید محصول
30 -جلسه سی (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -اعمال بار قائم زلزله خرید محصول
31 -جلسه سی و یکم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -معرفی ترکیب بار ثقلی خرید محصول
32 -جلسه سی و دوم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -معرفی ترکیب بار دینامیکی خرید محصول
33 -جلسه سی و سوم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -تحلیل سازه و آشنایی با خروجی های تحلیل خرید محصول
34 -جلسه سی و جهارم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -نامنظمی پیچشی خرید محصول
35 -جلسه سی و پنجم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -همپایه سازی زلزله استاتیکی و دینامیکی خرید محصول
36 -جلسه سی و ششم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -کنترل ضریب نامعینی خرید محصول
37 -جلسه سی و هفتم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -کنترل طبقه نرم خرید محصول
38 -جلسه سی و هشتم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -کنترل زلزله تشدید یافته خرید محصول
39 -جلسه سی و نهم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -تنظیمات آیین نامه خرید محصول
40 -جلسه چهلم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -کنترل طراحی تیر ها خرید محصول
41 -جلسه چهل و یک (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -کنترل طراحی ستون ها خرید محصول
42 -جلسه چهل و دو (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -کنترل بار حرارتی در سازه فلزی خرید محصول
43 -جلسه چهل و سه (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -طراحی سقف عرشه فولادی خرید محصول
44 -جلسه چهل و چهار (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -طراحی سقف کامپوزیت خرید محصول
45 -جلسه چهل و پنج (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -طراحی دیوار حائل خرید محصول
46 -جلسه چهل و شش (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -طراحی رمپ خرید محصول
47 -جلسه چهل و هفت (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -مدل سازی پله مورب خرید محصول
48 -جلسه چهل و هشت (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -سازه فلزی همراه با بادبند خرید محصول
49 -جلسه چهل و نه (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -طراحی بادبند همگرا خرید محصول
50 -جلسه پنجاه (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -طراحی بادبند واگرا خرید محصول
51 -جلسه پنجاه و یک (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 -طراحی دیوار برشی خرید محصول