سینا جانعلی زاده چناری

وبینار خودآگاهی تحصیلی

  • زمان برگزاری

    پنچشنبه 25 فروردین

  • مدت زمان برنامه

    یک جلسه از ساعت 21

این محصول بصورت آرشیو بوده و قابل خریداری نمیباشد

خودآگاهی تحصیلی شامل موفقیت تحصیلی-شغلی می شود و بهتر است برای شناخت استعدادها و علائق از یک سری آزمون و تست هایی استفاده کنیم که در روند شناخت این مسیر بسیار موثر است

از چه آزمون هایی و تست هایی برای شناخت استعداد_علائق ارزش ها و شخصیت خودم استفاده کنم

شناخت استعداد, شناخت علائق, شناخت شخصیت, شناخت ارزش ها

 مراحل هدایت تحصیلی_شغلی بصورت علمی و اصولی:

1)شناخت خود          2)شناخت بازار          3)تصمیم گیری و انتخاب

1. موفقیت تحصیلی و شغلی چیست؟

2. برای موفقیت تحصیلی_شغلی مدرک بگیریم یا نه؟

3. خودپنداره و خودگویی تحصیلی و شغلی

4. طرحواره های ناکارآمد تحصیلی_شغلی که نخواهند گذاشت تا موفق شوم کدامند؟


پیشنهادات ما به شما

تور صنعتی آنلاین بازدید از کارخانه پگاه تهران
وبینار اصول بسته بندی محصولات