سینا جانعلی زاده چناری

وبینار خودآگاهی تحصیلی

  • زمان برگزاری

    پنچشنبه 25 فروردین

  • مدت زمان برنامه

    یک جلسه از ساعت 21

این محصول بصورت آرشیو بوده و قابل خریداری نمیباشد

خودآگاهی تحصیلی شامل موفقیت تحصیلی-شغلی می شود و بهتر است برای شناخت استعدادها و علائق از یک سری آزمون و تست هایی استفاده کنیم که در روند شناخت این مسیر بسیار موثر است

از چه آزمون هایی و تست هایی برای شناخت استعداد_علائق ارزش ها و شخصیت خودم استفاده کنم

شناخت استعداد, شناخت علائق, شناخت شخصیت, شناخت ارزش ها

 مراحل هدایت تحصیلی_شغلی بصورت علمی و اصولی:

1)شناخت خود          2)شناخت بازار          3)تصمیم گیری و انتخاب

1. موفقیت تحصیلی و شغلی چیست؟

2. برای موفقیت تحصیلی_شغلی مدرک بگیریم یا نه؟

3. خودپنداره و خودگویی تحصیلی و شغلی

4. طرحواره های ناکارآمد تحصیلی_شغلی که نخواهند گذاشت تا موفق شوم کدامند؟


پیشنهادات ما به شما

وبینار شناخت تکنیک های بهبود مستمر با رویکرد کایزنی
در اعماق بازار بورس ارز دیجیتال
وبینار مدیریت ارتباط با مشتری