شرایط و ضوابط

  • بلیت خریداری شده قابل استرداد یا تعویض نمیباشد.
  • پس از پرداخت آنلاین وجه، محل صندلی خود را انتخاب نمایید. در غیر اینصورت این مجموعه مسئولیتی در قبال بلیت شما نخواهد داشت.
  • درهنگام انتخاب صندلی نمیتوانید صندلی تک بیندازید.
  • همراه داشتن بلیت و کارت ملی برای ورود به سالن همایش الزامی است.
  • لطفا 30 دقیقه قبل از شروع همایش به آدرس محل همایش مراجعه فرمائید .
  • اگر در مهلت تعیین شده در سایت از بلیت خود استفاده ننمایید، این مجموعه مسئولیتی در قبال از بین رفتن فرصت شما ندارد و وجهی مسترد نخواهد شد.
  • سیستم پرداخت ما از طریق درگاه بانک های معتبر کشور انجام می شود، بنابراین این مجموعه مسئول مشکلات احتمالی پرداخت بانک ها نخواهد بود.
  • کاربر موظف است اطلاعات شخصی واقعی و صحیح خود را در سایت وارد نماید. این مجموعه مسئولیتی در قبال هرگونه مشکل احتمالی که در اثر ارائه اطلاعات غلط از طرف کاربر به این سایت، ایجاد شده است، ندارد.