دوره آموزشی HSE-MS بدون اسکان

  • قیمت :‌450,000تومان

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید این برنامه را رزرو نمایید


تشریح الزامات و ممیزی سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
هدف: شناخت الزامات و پیاده سازی HSE-MS
محتوای کارگاه:
  تشریح عناصر نظام HSE-MS
شناخت عوامل زیان آور محیط کار
آلودگی های زیست محیطی و آثار آن
شناسایی خطرات و علل بروز حوادث
تکنیک های ارزیابی ریسک در محیط کار
آشنایی با مستندات جاری در HSE-MS
۳۰%تخفیف برای ثبت نام گروهی و سازمانی

گواهینامه با اعتبار
سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت نفت