مدیریت استراتژیک (شرکت های دانش بنیان)

  • قیمت :‌20,000تومان

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید این برنامه را رزرو نمایید


کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک با رویکرد کاربردی

زمان : 20 آبان ماه 1398

مکان : تهران، پارک علم و فناوری داشنگاه تربیت مدرس

ظرفیت : محدودمی باشد

مدرس : دکتر عای منیری

محور های آموزشی :
تعاریف و مفاهیم
 اصول و تکنیک های کاربردی
 برنامه ریزی استراتژیک
 رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک و تفکر استراتژیک
راهکارها و چالشهای پیاده سازی و نظارت بر حسن اجرای استراتژی ها
Case Study
 مدل جامع