انتخاب بر اساس نیازهای شما

جستجوی رویداد

 • .
ویدیو تور صنعتی بازدید از کارخانه آرد دستاس

شرکت شهرک های صنعتی مازندران با همکاری انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران تور صنعتی آنلاین کارخان..

 • سخنران

 • تعداد

  194

 • محل برگزاری

  5 شنبه 25 آذرماه

 • مشاهده
ویدیو تور صنعتی آنلاین بازدید کارخانه برنج گلستان

تور صنعتی آنلاین بازدید کارخانه برنج گلستان توسط شرکت شهرک های صنعتی مازندران و با همکاری انجمن کیفی..

 • سخنران

 • تعداد

  191

 • محل برگزاری

  چهارشنبه 24 آذرماه

 • مشاهده
ویدیو تور صنعتی آنلاین بازدید کارخانه سبوس مازند

تور صنعتی آنلاین بازدید کارخانه سبوس مازند توسط شرکت شهرک های صنعتی مازندران و انجمن مهندسی کیفیت صن..

 • سخنران

 • تعداد

  194

 • محل برگزاری

  4 شنبه 24 آذرماه

 • مشاهده
ویدیو تور صنعتی آنلاین کارخانه فرآورده های گوشتی فاخته

تور صنعتی آنلاین بازدید کارخانه فرآورده های گوشتی فاخته توسط شرکت شهرک های صنعتی مازندران و با همکار..

 • سخنران

 • تعداد

  193

 • محل برگزاری

  پنج شنبه 25 آذر ماه

 • مشاهده
تور صنعتی آنلاین بازدید کارخانه آرد دستاس

شرکت شهرک های صنعتی مازندران با همکاری انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران تور صنعتی آنلاین کارخان..

 • سخنران

 • تعداد

  987

 • محل برگزاری

  پنجشنبه 25 آذرماه

 • مشاهده
تور صنعتی آنلاین کارخانه فرآورده های گوشتی فاخته

شرکت شهرک های صنعتی مازندران با همکاری انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران تور صنعتی آنلاین کارخان..

 • سخنران

 • تعداد

  978

 • محل برگزاری

  پنجشنبه 25 آذرماه

 • مشاهده
تور صنعتی آنلاین بازدید کارخانه سبوس مازند

تور صنعتی آنلاین بازدید کارخانه سبوس مازند توسط شرکت شهرک های صنعتی مازندران و انجمن مهندسی کیفیت صن..

 • سخنران

 • تعداد

  994

 • محل برگزاری

  چهارشنبه 24 آذر ماه

 • مشاهده
تور صنعتی آنلاین بادید کارخانه برنج گلستان

تور صنعتی مجازی بازدید از کارخانه برنج گلستان توسط شرکت شهرک های صنعتی مازندران و انجمن مهندسی کیفیت..

 • سخنران

 • تعداد

  991

 • محل برگزاری

  چهارشنبه 24 آذر

 • مشاهده
ویدیو تور صنعتی بازدید از کارخانه آرد دستاس
ویدیو تور صنعتی آنلاین بازدید کارخانه برنج گلستان
ویدیو تور صنعتی آنلاین بازدید کارخانه سبوس مازند
ویدیو تور صنعتی آنلاین کارخانه فرآورده های گوشتی فاخته
تور صنعتی آنلاین بازدید کارخانه آرد دستاس
تور صنعتی آنلاین کارخانه فرآورده های گوشتی فاخته
تور صنعتی آنلاین بازدید کارخانه سبوس مازند
تور صنعتی آنلاین بادید کارخانه برنج گلستان
نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)