کارگاه آموزشی آشنایی با اصول نگارش علمی

  • قیمت :‌رایگان

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید این برنامه را رزرو نمایید


داشتن مهارت نگارش علمی برای دانشجویان، استاید و پژوهشگران اهمیت بسیاری دارد. دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد برای نوشتن تحقیقات علمی و پایان نامه خود نیاز دارند که در این دوره حضور پیداکنند تا با اصول نگارش مطالب علمی آشناشوند. همچنین دانشجویان دکتری برای گرفتن مجوز دفاع از پایان نامه و غنی کردن مطالب و رزومه تحصیلی و شغلی خود و دانشگاهیان برای ارتقاءشغلی می بایست مهارت ها و اصول لازم نگارش علمی را داشته باشند.از این رو مجموعه رویدادان با برسی نیاز های روز شما بزرگواران اقدامات لازم برای برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول نگارش علمی را توسط استاد ارجمند مهندس کیهان جهان فتحی را مورخ  28 بهمن ماه 1398 در دانشگاه تربیت مدرس انجام داده است.