شرکت شهرکهای مازندران

ویدیو تور صنعتی بازدید از کارخانه آرد دستاس

قیمت محصول :‌
رایگان

شرکت شهرک های صنعتی مازندران با همکاری انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران تور صنعتی آنلاین کارخانه آرد دستاس را برگزار می نماید. با حضور در این تور صنعتی مجازی از تمامی مراحل تولید آرد بازدید نمایید در انتهای تور صنعتی جلسه پرسش و پاسخ انجام میگردد.

آیا از این تور صنعتی فیلم تهیه می شود؟
بله از تمامی مراحل این تور صنعتی آنلاین فیلم تهیه می شود و در اختیار ثبت نام کنندگان قرار می گیرد.
برای شرکت در این تور صنعتی مجازی محدودیت وجود دارد؟
خیرشرکت در این تور صنعتی آنلاین هیچگونه محدودیتی ندارد.
آیا برای شرکت در این تور صنعتی آنلاین نیاز به پیش نیاز است؟
خیر شرکت در این تور صنعتی مجازی هیچگونه محدودیتی ندارد.

مشاهده و دانلود دوره
1 -ویدئو تور صنعتی آنلاین بازدید کارخانه آرد دستاس خرید محصول

پیشنهادات ما به شما

ویدئو تور صنعتی آنلاین عسل ارومیه
ویدئو تور صنعتی آنلاین بازدید از واحد پوشاک
ویدئو تور آنلاین بازدید از پژوهشگاه رویان