صدور گواهینامه آنلاین


گواهینامه آنلاین

ارائه گواهینامه آنلاین

یکی از دغدغه های اصلی برگزارکنندگان رویداد ارائه گواهینامه حضور در رویداد به شرکت کنندگان بود که با شیوع ویروس کرونا این دغدغه بیشتر شد زیرا شرکت کنندگان بصورت آنلاین در دوره های آموزشی شرکت می کنند ولی برگزارکنندگان می بایست گواهینامه های حضور در دوره را بصورت فیزیکی ارسال نمایند. مجموعه رویدادان برای برطرف کردن این دغدغه امکان صدور آنلاین گواهینامه شرکت در دوره را به خدمات سامانه خود اضافه نمود. برگزارکنندگان میتوانند با بارگذاری یک نمونه خام از گواهینامه حضور در دوره را در فرم ثبت رویداد خود قرار داده و بعد از اتمام دوره این گواهینامه به نام افراد صادر و بصورت آنلاین برایشان ارسال و یا در پروفایلشان برای دانلود قرار میگیرد.


برخی مزایای صدور گواهینامه آنلاین

برای صدور گواهینامه های حضور در رویداد می بایست حتما یک نفر این فایل ها را به نام شرکت کنندگان صادر و سپس آن ها را چاپ نماید و مهر و امضاء گواهینامه ها انجام شود سپس فرایند ارسال انجام شود که این ها همه مستلزم صرف زمان و هزینه های بسیاری برای برگزار کنندگان است. حال نیز امکان بروز خطای انسانی در صدور گواهینامه و یا پرینت آن ها بسیار زیاد بوده که می بایست دوباره تمام کارها از سر گرفته شود. ولی با استفاده از صدور آنلاین گواهینامه، هم در هزینه ها، زمان صدور و هم خطای انسانی به حداقل خود می رسد.
در روش فیزیکی امکان سوء استفاده و صدور بیش از حد از این گواهینامه ها بسیار زیاد بوده ولی با روش آنلاین این سوء استفاده ها به حداقل خود می رسند زیرا تنها گواهینامه ها طبق لیست افراد ثبت نام کننده در سامانه رویدادان صادر می شود و در پروفایلشان قرار می گیرد و یا برایشان بصورت آنلاین ارسال می گردد.
اگر فرهنگ استفاده از خدمات آنلاین را گسترش دهیم یکی از مزیت های آن صرفه جویی در مصرف کاغذ و جلوگیری از قطع بی رویه درختان است زیرا که برای برگزاری یک رویداد حضوری از چک لیست شرکت کنندگان تا برگ آزمون ها، کارنامه ها و گواهینامه های حضور در رویداد باید از کاغذ استفاده شود ولی اگر تمام این فرایندها را بصورت آنلاین انجام دهیم. مطمئن باشید در جلوگیری قطع درختان نقش بسزایی داشته ایم.
زمانی که گواهینامه های حضور در رویداد بصورت فیزیکی آماده و ارسال می شود از کسی که این گواهینامه ها را آماده کرده تا کسی که ارسال می کند و یا شرکت کنندگانی که بصورت حضوری برای دریافت آن ها به مجموعه مراجعه می کنند، زمان بسیاری هدر می رود. ولی اگر این فرایند بصورت آنلاین انجام شود در زمان خود و شرکت کنندگان بسیار صرفه جویی شده است.

روش استفاده از خدمت صدور آنلاین گواهینامه شرکت در دوره


در فرم های ثبت رویداد و یا برگزاری تور صنعتی آنلاین یک گزینه به نام صدور آنلاین گواهینامه تعبیه گردیده است که با انتخاب این گزینه به منزلیه درخواست صدور گواهینامه حضور در رویداد برای شرکت کنندگان است. که می بایست همان زمان در قسمت بارگذاری تصویر گواهینامه خاص به همراه مهر و امضاء در سامانه آپلود شود و یا با پشتیبانی رویدادان تماس بگیرید و از روش های اعلام شده پیش از برگزاری رویداد گواهینامه را برای رویدادان ارسال نمایید. تا بعد از رویداد بر اساسی لیست اسامی ثبت نام کننده در سامانه رویدادان گواهینامه ها صادر و برایشان ارسال گردد.