civilclass

دوره آموزشی ایتبس

  • حجم و تعداد فایل

    9 گیگابایت با فرمت MP4

قیمت محصول :‌
960,000تومان
دوره ایتبس  (ETABS): این دوره ویژه علاقه مندان به حوزه عمران و ساختمان می باشد.در صنعت ساختمان و ساخت وساز این نرم افزار کاربرد فراوانی دارد.با این ابزار (ETABS) میتوان پروژه های عمرانی را در حوزه سازه و ساختمان سازی اجرا کرد. این  ابزار یکی از مهمترین ابزارهای ساخت و ساز و طراحی عمران می باشد.شما میتوانید با شرکت در این دوره این  نرم افزار را آموزش دیده و در کسب و کار خود به کار برید.

نرم‌افزار ETABS یک نرم‌افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه‌های ساختمانی می‌باشد. قابلیت این نرم‌افزار جهت تحلیل و طراحی این نوع سازه‌ها جهت‌گیری شده‌اند. تمام المان‌های یک ساختمان برای برنامه شناخته شده هستند. پردازنده‌های طراحی برنامه بسیار کامل می‌باشد و تمام المان‌های ساختمان را می‌توان در این نرم‌افزار طراحی کرد.

        

مشاهده و دانلود دوره
1 - جلسه اول

 نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 /  دارای فایل ضمیمه


1 - بررسی نقشه معماری از نگاه یک مهندس سازه دانلود مشاهده آنلاین ویدیو
2 - فایل جلسه اول خرید محصول
2 - جلسه دوم

نام استاد: مهندس مجیدی/ تعداد جلسه: 6 /  دارای فایل ضمیمه

1 - آشنایی با نرم افزار ایتبس دانلود مشاهده آنلاین ویدیو
2 - فایل جلسه دوم خرید محصول
3 - جلسه سوم

نام استاد: مهندس مجیدی/ تعداد جلسه: 6 /  دارای فایل ضمیمه

1 - تنظیمات لازم برروی آکس بندی ستون ها خرید محصول
2 - تفاوت تراز معماری و سازه ای خرید محصول
3 - معرفی آکسبندی به نرم افزار ایتبس خرید محصول
4 - رسم تیرها و ستون ها داخل نرم افزار ایتبس (1) خرید محصول
5 - رسم تیرها و ستون ها داخل نرم افزار ایتبس (2) خرید محصول
6 - مدل سازی خرپشته در ایتبس و چالش های آن خرید محصول
7 - فایل جلسه سوم خرید محصول
4 - جلسه چهارم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 2 

1 - مدل کردن پلان معماری داخل نرم افزار ایتبس (1) خرید محصول
2 - مدل کردن پلان معماری داخل نرم افزار ایتبس (2) خرید محصول
5 - جلسه پنجم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 /  دارای فایل ضمیمه

1 - بررسی خطاهای ترسیمی خرید محصول
2 - فایل جلسه پنجم خرید محصول
6 - جلسه ششم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 3 /  دارای فایل ضمیمه

1 - بررسی ضوابط آیین نامه در خصوص مصالح (بتن ) خرید محصول
2 - بررسی ضوابط آیین نامه در خصوص مصالح (فولاد ) خرید محصول
3 - روش معرفی مصالح داخل نرم افزار خرید محصول
4 - فایل جلسه ششم خرید محصول
7 - جلسه هفتم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 3 /  دارای فایل ضمیمه

1 - بررسی ضوابط آیین نامه ای مقاطع ستون بتنی (1) خرید محصول
2 - بررسی ضوابط آیین نامه ای مقاطع ستون بتنی (2) خرید محصول
3 - روش معرفی مقاطع ستون بتنی داخل نرم افزار خرید محصول
4 - فایل جلسه هفتم خرید محصول
8 - جلسه هشتم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 

1 - روش معرفی مقاطع تیر بتنی به همراه ضوابط آیین نامه خرید محصول
9 - جلسه نهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - بررسی ضوابط آیین نامه ای مقاطع ستون فولادی (1) خرید محصول
2 - بررسی ضوابط آیین نامه ای مقاطع ستون فولادی (2) خرید محصول
3 - بررسی ضوابط آیین نامه ای مقاطع ستون فولادی (3) خرید محصول
4 - بررسی ضوابط آیین نامهای مقاطع ستون فولادی (4) خرید محصول
5 - فایل جلسه نهم خرید محصول
10 - جلسه دهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1

1 - بررسی ضوابط آیین نامه مقاطع تیرفولادی خرید محصول
11 - جلسه یازدهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 

1 - معرفی مقاطع تیر و ستون فولادی داخل نرم افزار خرید محصول
12 - جلسه دوازدهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 3 /  دارای فایل ضمیمه

1 - معرفی مقاطع دوبل داخل نرم افزار (1) خرید محصول
2 - معرفی مقاطع دوبل داخل نرم افزار (2) خرید محصول
3 - معرفی مقاطع دوبل داخل نرم افزار (3) خرید محصول
4 - فایل جلسه دوازدهم خرید محصول
13 - جلسه سیزدهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - معرفی مختصری از انواع سقف ها (1) خرید محصول
2 - معرفی مختصری از انواع سقف ها (2) خرید محصول
3 - روش معرفی سقف تیرچه داخل نرم افزار (1) خرید محصول
4 - روش معرفی سقف تیرچه داخل نرم افزار (2) خرید محصول
5 - فایل جلسه سیزدهم خرید محصول
14 - جلسه چهاردهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 3 /  دارای فایل ضمیمه

1 - تکمیل مدلسازی و تیر ریزی (1) خرید محصول
2 - تکمیل مدلسازی و تیرریزی (2) خرید محصول
3 - تکمیل مدلسازی و تیرریزی (3) خرید محصول
4 - فایل جلسه چهاردهم خرید محصول
15 - جلسه پانزدهم

نام استاد: مهندس مجیدی/ تعداد جلسه: 1 /  دارای فایل ضمیمه

1 - بار مرده بارسقف و کف سازی خرید محصول
2 - فایل جلسه پانزدهم خرید محصول
16 - جلسه شانزدهم

نام استاد: مهندس مجیدی/ تعداد جلسه: 2 /  دارای فایل ضمیمه

1 - بارمرده بار دیوارهای پیرامونی (1) خرید محصول
2 - بارمرده بار دیوارهای پیرامونی (2) خرید محصول
3 - فایل جلسه شانزدهم خرید محصول
17 - جلسه هفدهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 /  دارای فایل ضمیمه

1 - بار مرده بارتیغه بندی خرید محصول
2 - فایل جلسه هفدهم خرید محصول
18 - جلسه هجدهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - ضوابط آیین نامه در خصوص بارهای زنده (1) خرید محصول
2 - ضوابط آیین نامه در خصوص کاهش بار زنده (2) خرید محصول
3 - خداحافظی اخر خرید محصول
4 - روش اعمال بار زنده و کاهش بار زنده در نرم افزار ایتبس خرید محصول
5 - فایل جلسه هجدهم خرید محصول
19 - جلسه نوزدهم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 3 /  دارای فایل ضمیمه

1 - معرفی پله خرید محصول
2 - بارگذاری پله (1) خرید محصول
3 - بار گذاری پله (2) خرید محصول
4 - فایل جلسه نوزدهم خرید محصول
20 - جلسه بیستم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 2 /  دارای فایل ضمیمه

1 - بار اصلاح جرم ناشی از اختلاف ارتفاع خرید محصول
2 - بار اصلاح جرم ناشی از اختلاف ارتفاع در نرم افزار خرید محصول
3 - فایل جلسه بیستم خرید محصول
21 - جلسه بیست و یکم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 2 /  دارای فایل ضمیمه

1 - بررسی بار خرپشته در سازه (1) خرید محصول
2 - بررسی بار خرپشته در سازه (2) خرید محصول
3 - فایل جلسه بیست و یکم خرید محصول
22 - جلسه بیست و دوم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 /  دارای فایل ضمیمه

1 - بار آسانسور خرید محصول
2 - فایل جلسه بیست و دوم خرید محصول
23 - جلسه بیست و سوم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 /  دارای فایل ضمیمه

1 - بار برف خرید محصول
2 - فایل جلسه بیست و سوم خرید محصول
24 - جلسه بیست و چهارم

نام استاد: مهندس مجیدی / تعداد جلسه: 1 

1 - فلسفه بار فرضی در سازه های فولادی خرید محصول
25 - جلسه بیست و پنجم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - معرفی فلسفه بار زلزله خرید محصول
26 - جلسه بیست و ششم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - معرفی انواع سیستم های باربری خرید محصول
27 - جلسه بیست و هفتم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - روش اعمال استاتیکی بار زلزله خرید محصول
28 - جلسه بیست و هشتم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - روش اعمال دینامیکی بار زلزله خرید محصول
29 - جلسه بیست و نهم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - محاسبه اثر پی دلتا خرید محصول
30 - جلسه سی (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - اعمال بار قائم زلزله خرید محصول
31 - جلسه سی و یکم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - معرفی ترکیب بار ثقلی خرید محصول
32 - جلسه سی و دوم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - معرفی ترکیب بار دینامیکی خرید محصول
33 - جلسه سی و سوم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - تحلیل سازه و آشنایی با خروجی های تحلیل خرید محصول
34 - جلسه سی و جهارم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - نامنظمی پیچشی خرید محصول
35 - جلسه سی و پنجم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - همپایه سازی زلزله استاتیکی و دینامیکی خرید محصول
36 - جلسه سی و ششم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - کنترل ضریب نامعینی خرید محصول
37 - جلسه سی و هفتم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - کنترل طبقه نرم خرید محصول
38 - جلسه سی و هشتم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - کنترل زلزله تشدید یافته خرید محصول
39 - جلسه سی و نهم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - تنظیمات آیین نامه خرید محصول
40 - جلسه چهلم (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - کنترل طراحی تیر ها خرید محصول
41 - جلسه چهل و یک (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - کنترل طراحی ستون ها خرید محصول
42 - جلسه چهل و دو (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - کنترل بار حرارتی در سازه فلزی خرید محصول
43 - جلسه چهل و سه (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - طراحی سقف عرشه فولادی خرید محصول
44 - جلسه چهل و چهار (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - طراحی سقف کامپوزیت خرید محصول
45 - جلسه چهل و پنج (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - طراحی دیوار حائل خرید محصول
46 - جلسه چهل و شش (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - طراحی رمپ خرید محصول
47 - جلسه چهل و هفت (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - مدل سازی پله مورب خرید محصول
48 - جلسه چهل و هشت (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - سازه فلزی همراه با بادبند خرید محصول
49 - جلسه چهل و نه (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - طراحی بادبند همگرا خرید محصول
50 - جلسه پنجاه (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - طراحی بادبند واگرا خرید محصول
51 - جلسه پنجاه و یک (بزودی)

نام استاد: مهندس مجیدی

1 - طراحی دیوار برشی خرید محصول

پیشنهادات ما به شما

دوره DBA مکاتبه ای دانشگاه گلرنگ
دوره MBA مکاتبه ای دانشگاه گلرنگ