دانشگاه گلرنگ

دوره DBA مکاتباتی دانشگاه گلرنگ

  • حجم و تعداد فایل

    9 گیگابایت با فرمت MP4

قیمت محصول :‌
8,000,000تومان

دانشگاه گلرنگ در راستای ماموریت های کارآفرینی و کسب و کار و برای اینکه این امکان را ایجاد کند که شما در هر زمان و هر مکان به منابع و محتوای آموزشی و پژوهشی در حوزه کسب و کار و کارآفرینی دسترسی داشته باشید اقدام به طراحی دوره مکاتبه‌ای  MBA/DBA کرده است .

هدف از دوره: خیلی ازهموطنان ما شاغل هستند و فرصت حضور در دوره‌های مجازی و حضوری را ندارند و نمی‌توانند در این دوره‌ها شرکت کنند. این مطالب همیشه در اختیار شما است و به صورت آنلاین میتوانید به مطالب دسترسی داشته باشید و اگر مایل بودید بصورت یکجا آزمون داده و یا بصورت متناوب هر کدام درس ها را امتحان بدهید و در صورت کسب امتیازات لازم موفق به دریافت گواهینامه DBA/MBA از دانشگاه گلرنگ شوید.

لینک های دانلود
1 - مدیریت منابع انسانی و الگو های آن

 نام استاد: دکتر مهدی باغبان / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - مدیریت منابع انسانی و الگو های آن قسمت اول خرید محصول
2 - مدیریت منابع انسانی و الگو های آن قسمت دوم خرید محصول
3 - مدیریت منابع انسانی و الگو های آن قسمت سوم خرید محصول
4 - مدیریت منابع انسانی و الگو های آن قسمت چهارم خرید محصول
5 - مدیریت منابع انسانی و الگو های آن فایل ها خرید محصول
2 - راه اندازی کسب و کار و مدیریت آنها

 نام استاد: دکتراحمد اختیارزاده / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - راه اندازی کسب و کار و مدیریت آنها قسمت اول خرید محصول
2 - راه اندازی کسب و کار و مدیریت آنها قسمت دوم خرید محصول
3 - راه اندازی کسب و کار و مدیریت آنها قسمت سوم خرید محصول
4 - راه اندازی کسب و کار و مدیریت آنها قسمت چهارم خرید محصول
5 - راه اندازی کسب و کار و مدیریت آنها فایل ها خرید محصول
3 - تفکر استراتژیک برنامه استراتژیک

 نام استاد: دکتر مریم عزیزی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - تفکر استراتژیک برنامه استراتژیک قسمت اول خرید محصول
2 - تفکر استراتژیک برنامه استراتژیک قسمت دوم خرید محصول
3 - تفکر استراتژیک برنامه استراتژیک قسمت سوم خرید محصول
4 - تفکر استراتژیک برنامه استراتژیک قسمت چهارم خرید محصول
5 - تفکر استراتژیک برنامه استراتژیک فایل ها خرید محصول
4 - نگاهی به اصول برند سازی شخصی

 نام استاد: دکتر رضا مهدوی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - نگاهی به اصول برند سازی شخصی قسمت اول خرید محصول
2 - نگاهی به اصول برند سازی شخصی قسمت دوم خرید محصول
3 - نگاهی به اصول برند سازی شخصی قسمت سوم خرید محصول
4 - نگاهی به اصول برند سازی شخصی قسمت چهارم خرید محصول
5 - نگاهی به اصول برند سازی شخصی فایل ها خرید محصول
5 - بازاریابی و فروش و هک فروش

 نام استاد: دکتر غفاری / تعداد جلسه: 2 /  دارای فایل ضمیمه

1 - بازاریابی و فروش و هک فروش قسمت اول خرید محصول
2 - بازاریابی و فروش و هک فروش قسمت دوم خرید محصول
3 - بازاریابی و فروش و هک فروش فایل ها خرید محصول
6 - آینده پژوهی

 نام استاد: دکتر حامد اسدیان / تعداد جلسه: 5 /  دارای فایل ضمیمه

1 - آینده پژوهی قسمت اول خرید محصول
2 - آینده پژوهی قسمت دوم خرید محصول
3 - آینده پژوهی قسمت سوم خرید محصول
4 - آینده پژوهی قسمت چهارم خرید محصول
5 - آینده پژوهی قسمت پنجم خرید محصول
6 - آینده پژوهی فایل ها خرید محصول
7 - تشخیص فرصت های کارآفرینی

 نام استاد: دکتر حیدر امیران / تعداد جلسه: 5 /  دارای فایل ضمیمه

1 - تشخیص فرصت های کارآفرینی قسمت اول خرید محصول
2 - تشخیص فرصت های کارآفرینی قسمت دوم خرید محصول
3 - تشخیص فرصت های کارآفرینی قسمت سوم خرید محصول
4 - تشخیص فرصت های کارآفرینی قسمت چهارم خرید محصول
5 - تشخیص فرصت های کارآفرینی قسمت پنجم خرید محصول
6 - تشخیص فرصت های کارآفرینی فایل ها خرید محصول
8 - مدیریت سازمان های مجازی

 نام استاد: دکتر حامد مجتهدی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - مدیریت سازمان های مجازی قسمت اول خرید محصول
2 - مدیریت سازمان های مجازی قسمت دوم خرید محصول
3 - مدیریت سازمان های مجازی قسمت سوم خرید محصول
4 - مدیریت سازمان های مجازی قسمت چهارم خرید محصول
5 - مدیریت سازمان های مجازی فایل ها خرید محصول
9 - مدیریت تامین مالی

 نام استاد: دکتر یاسین امینی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - مدیریت تامین مالی قسمت اول خرید محصول
2 - مدیریت تامین مالی قسمت دوم خرید محصول
3 - مدیریت تامین مالی قسمت سوم خرید محصول
4 - مدیریت تامین مالی قسمت چهارم خرید محصول
5 - مدیریت تامین مالی فایل ها خرید محصول
10 - مدیریت ریسک

 نام استاد: دکتر امیر رودگر / تعداد جلسه: 5 /  دارای فایل ضمیمه

1 - مدیریت ریسک قسمت اول خرید محصول
2 - مدیریت ریسک قسمت دوم خرید محصول
3 - مدیریت ریسک قسمت سوم خرید محصول
4 - مدیریت ریسک قسمت چهارم خرید محصول
5 - مدیریت ریسک قسمت پنجم خرید محصول
6 - مدیریت ریسک فایل ها خرید محصول
11 - دیجیتال مارکتینگ

 نام استاد: دکتر محمد حسین مهریزدان / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - دیجیتال مارکتینگ قسمت اول خرید محصول
2 - دیجیتال مارکتینگ قسمت دوم خرید محصول
3 - دیجیتال مارکتینگ قسمت سوم خرید محصول
4 - دیجیتال مارکتینگ قسمت چهارم خرید محصول
5 - دیجیتال مارکتینگ فایل ها خرید محصول
12 - اصول تهیه طرح کسب و کار

 نام استاد: دکتر غفاری / تعداد جلسه: 1 

1 - اصول تهیه طرح کسب و کار قسمت اول خرید محصول
13 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت

نام استاد: دکتر ساعی نیک / تعداد جلسه: 7

1 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت اول خرید محصول
2 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت دوم خرید محصول
3 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت سوم خرید محصول
4 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت چهارم خرید محصول
5 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت پنجم خرید محصول
6 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت ششم خرید محصول
7 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت هفتم خرید محصول

پیشنهادات ما به شما

ویدئو وبینار اصول بسته بندی محصولات
ویدئو تور آنلاین بازدید از پژوهشگاه رویان
ویدئو وبینار بازاریابی نوین مختص فروشندگان عسل