دوره آموزشی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
همایش راهبرد های مدیریت ویژه صنعت سلامت و پزشکی

لیست برنامه ها

کارگاه آموزشی HSE

کارگاه آموزشی HSE

170,000تومان

مدیریت استراتژیک (شرکت های دانش بنیان)