استاد دوره های فناوری اطلاعات و برنامه نویسی  و همچنین هم بنیان گذار شرکت رویدادان و مدیریت تیم نرم افزاری آکو

https://www.rooydadan.com/محمدرضا-محمودی