کارگاه آموزشی HSEMS

  • قیمت :‌75,000تومان

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید این برنامه را رزرو نمایید


برای ورود به بازار کار حتما نیاز به گذراندن حداقل یک دوره آموزشی HSE است!
دوره آموزشی HSE، شامل دانش  مسائل مربوط به بهداشت، کار و ایمنی وچگونگی تشخیص و کنترل خطرات و اعمال اصول ایمنی و حفاظتی در موقعیتهای بحرانی و پیش بینی حوادث خطرناک و به صفر رساندن احتمالات و حوادث ناشی از شرایط خاص میباشد.
فردی که آموزش دیده در زمینه  HSE باشد می بایست کنترل همه عواملی که منجر به وقوع حادثه و یا تغییر شرایط در محیط کار می باشد را داشته باشد.
گذراندن دوره HSE یک ضرورت است که برای همه ما لازم است…
امروزه شاهد این هستیم که مجامع صنعتی، اداری، خدماتی و… ضرورت استقرار و پیاده سازی سیستم HSE را در دامنه کاربرد خود درک کرده اند، البته اگر به دید یک فرصت به آن نگاه کنیم، مصوب کردن قوانینی از سوی مراجع قانون گذار به این امر کمک شایانی کرده است. در همین راستا ما قصد داریم به شما یک دوره پرکاربرد را معرفی کنیم که برای اولین دوره ای که  آن را فرا بگیرید، دوره مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS می باشد.
گذراندن این دوره به شما در محیط کار چه کمکی خواهد کرد؟
راه اندازی و بهبود سیستم مدیریت HSE در هر سازمانی
تکمیل مستندات واحد HSE
نحوه نگارش خط مشی، هدف گذاری و … را می آموزید.
برای گذراندن دوره HSE PLAN این دوره بسیار ضروری است.