استاد دوره های نوروساینس و مدیریت سازمانی
https://www.rooydadan.com/دکتر-پرویز-زارعی