دانشگاه گلرنگ

دوره DBA مکاتباتی دانشگاه گلرنگ

  • حجم و تعداد فایل

    9 گیگابایت با فرمت MP4

قیمت محصول :‌
8,000,000تومان

دانشگاه گلرنگ در راستای ماموریت های کارآفرینی و کسب و کار و برای اینکه این امکان را ایجاد کند که شما در هر زمان و هر مکان به منابع و محتوای آموزشی و پژوهشی در حوزه کسب و کار و کارآفرینی دسترسی داشته باشید اقدام به طراحی دوره مکاتبه‌ای  MBA/DBA کرده است .

هدف از دوره: خیلی ازهموطنان ما شاغل هستند و فرصت حضور در دوره‌های مجازی و حضوری را ندارند و نمی‌توانند در این دوره‌ها شرکت کنند. این مطالب همیشه در اختیار شما است و به صورت آنلاین میتوانید به مطالب دسترسی داشته باشید و اگر مایل بودید بصورت یکجا آزمون داده و یا بصورت متناوب هر کدام درس ها را امتحان بدهید و در صورت کسب امتیازات لازم موفق به دریافت گواهینامه DBA/MBA از دانشگاه گلرنگ شوید.

لینک های دانلود
1 - مدیریت منابع انسانی و الگو های آن

 نام استاد: دکتر مهدی باغبان / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - مدیریت منابع انسانی و الگو های آن قسمت اول خرید محصول
2 - مدیریت منابع انسانی و الگو های آن قسمت دوم خرید محصول
3 - مدیریت منابع انسانی و الگو های آن قسمت سوم خرید محصول
4 - مدیریت منابع انسانی و الگو های آن قسمت چهارم خرید محصول
5 - مدیریت منابع انسانی و الگو های آن فایل ها خرید محصول
2 - راه اندازی کسب و کار و مدیریت آنها

 نام استاد: دکتراحمد اختیارزاده / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - راه اندازی کسب و کار و مدیریت آنها قسمت اول خرید محصول
2 - راه اندازی کسب و کار و مدیریت آنها قسمت دوم خرید محصول
3 - راه اندازی کسب و کار و مدیریت آنها قسمت سوم خرید محصول
4 - راه اندازی کسب و کار و مدیریت آنها قسمت چهارم خرید محصول
5 - راه اندازی کسب و کار و مدیریت آنها فایل ها خرید محصول
3 - تفکر استراتژیک برنامه استراتژیک

 نام استاد: دکتر مریم عزیزی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - تفکر استراتژیک برنامه استراتژیک قسمت اول خرید محصول
2 - تفکر استراتژیک برنامه استراتژیک قسمت دوم خرید محصول
3 - تفکر استراتژیک برنامه استراتژیک قسمت سوم خرید محصول
4 - تفکر استراتژیک برنامه استراتژیک قسمت چهارم خرید محصول
5 - تفکر استراتژیک برنامه استراتژیک فایل ها خرید محصول
4 - نگاهی به اصول برند سازی شخصی

 نام استاد: دکتر رضا مهدوی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - نگاهی به اصول برند سازی شخصی قسمت اول خرید محصول
2 - نگاهی به اصول برند سازی شخصی قسمت دوم خرید محصول
3 - نگاهی به اصول برند سازی شخصی قسمت سوم خرید محصول
4 - نگاهی به اصول برند سازی شخصی قسمت چهارم خرید محصول
5 - نگاهی به اصول برند سازی شخصی فایل ها خرید محصول
5 - بازاریابی و فروش و هک فروش

 نام استاد: دکتر غفاری / تعداد جلسه: 2 /  دارای فایل ضمیمه

1 - بازاریابی و فروش و هک فروش قسمت اول خرید محصول
2 - بازاریابی و فروش و هک فروش قسمت دوم خرید محصول
3 - بازاریابی و فروش و هک فروش فایل ها خرید محصول
6 - آینده پژوهی

 نام استاد: دکتر حامد اسدیان / تعداد جلسه: 5 /  دارای فایل ضمیمه

1 - آینده پژوهی قسمت اول خرید محصول
2 - آینده پژوهی قسمت دوم خرید محصول
3 - آینده پژوهی قسمت سوم خرید محصول
4 - آینده پژوهی قسمت چهارم خرید محصول
5 - آینده پژوهی قسمت پنجم خرید محصول
6 - آینده پژوهی فایل ها خرید محصول
7 - تشخیص فرصت های کارآفرینی

 نام استاد: دکتر حیدر امیران / تعداد جلسه: 5 /  دارای فایل ضمیمه

1 - تشخیص فرصت های کارآفرینی قسمت اول خرید محصول
2 - تشخیص فرصت های کارآفرینی قسمت دوم خرید محصول
3 - تشخیص فرصت های کارآفرینی قسمت سوم خرید محصول
4 - تشخیص فرصت های کارآفرینی قسمت چهارم خرید محصول
5 - تشخیص فرصت های کارآفرینی قسمت پنجم خرید محصول
6 - تشخیص فرصت های کارآفرینی فایل ها خرید محصول
8 - مدیریت سازمان های مجازی

 نام استاد: دکتر حامد مجتهدی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - مدیریت سازمان های مجازی قسمت اول خرید محصول
2 - مدیریت سازمان های مجازی قسمت دوم خرید محصول
3 - مدیریت سازمان های مجازی قسمت سوم خرید محصول
4 - مدیریت سازمان های مجازی قسمت چهارم خرید محصول
5 - مدیریت سازمان های مجازی فایل ها خرید محصول
9 - مدیریت تامین مالی

 نام استاد: دکتر یاسین امینی / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - مدیریت تامین مالی قسمت اول خرید محصول
2 - مدیریت تامین مالی قسمت دوم خرید محصول
3 - مدیریت تامین مالی قسمت سوم خرید محصول
4 - مدیریت تامین مالی قسمت چهارم خرید محصول
5 - مدیریت تامین مالی فایل ها خرید محصول
10 - مدیریت ریسک

 نام استاد: دکتر امیر رودگر / تعداد جلسه: 5 /  دارای فایل ضمیمه

1 - مدیریت ریسک قسمت اول خرید محصول
2 - مدیریت ریسک قسمت دوم خرید محصول
3 - مدیریت ریسک قسمت سوم خرید محصول
4 - مدیریت ریسک قسمت چهارم خرید محصول
5 - مدیریت ریسک قسمت پنجم خرید محصول
6 - مدیریت ریسک فایل ها خرید محصول
11 - دیجیتال مارکتینگ

 نام استاد: دکتر محمد حسین مهریزدان / تعداد جلسه: 4 /  دارای فایل ضمیمه

1 - دیجیتال مارکتینگ قسمت اول خرید محصول
2 - دیجیتال مارکتینگ قسمت دوم خرید محصول
3 - دیجیتال مارکتینگ قسمت سوم خرید محصول
4 - دیجیتال مارکتینگ قسمت چهارم خرید محصول
5 - دیجیتال مارکتینگ فایل ها خرید محصول
12 - اصول تهیه طرح کسب و کار

 نام استاد: دکتر غفاری / تعداد جلسه: 1 

1 - اصول تهیه طرح کسب و کار قسمت اول خرید محصول
13 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت

نام استاد: دکتر ساعی نیک / تعداد جلسه: 7

1 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت اول خرید محصول
2 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت دوم خرید محصول
3 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت سوم خرید محصول
4 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت چهارم خرید محصول
5 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت پنجم خرید محصول
6 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت ششم خرید محصول
7 - آشنایی با نرم افزارهای مدیریت قسمت هفتم خرید محصول

پیشنهادات ما به شما

ویدئو وبینار دعاوی بورس و بازار سرمایه
ویدئو تور مجازی کاریز
دانلود وبینار راه اندازی  کسب و کارهای اینترنتی